9 am to 6 pm

Daily From Monday To Sunday

996 Nguyen Van Linh

Tan Phong Ward, District 7

091 804 95 00

saigonhouse@hotmail.com

Compare Listings

Happy Residence For Rent With 2 Bebroom

Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM, Việt Nam
$900
  • 2Bedrooms
  • 2Bathrooms

Hung Phuc for rent

Tân Phú, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
$1,500
  • 3Bedrooms
  • 97

Happy Residence apartment for rent

Tân Phú, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
$1,200
  • 3Bedrooms

Hung Phuc apartment for rent in district 7

Lô S10-2, thuộc 1 phần lô S10, Nguyễn Lương Bằng, Đô thị Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh, Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,200
  • 82

Apartment for rent in Hung Phuc

Lô S10-2, thuộc 1 phần lô S10, Nguyễn Lương Bằng, Đô thị Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh, Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh, Vietnam
$850
  • 2Bedrooms
  • 2Bathrooms

Hung Phuc apartment for rent

Lô S10-2, thuộc 1 phần lô S10, Nguyễn Lương Bằng, Đô thị Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh, Phú Mỹ Quận 7 Hồ Chí Minh, Vietnam
$1,200
  • 3Bedrooms
  • 110