Masteri An Phu

10 Properties
Sort by:

Nice Masteri An Phú Apartment For Rent

 • $800
179 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 71
 • Apartment
Details

Apartment For Rent In Masteri An Phu 2BRS

 • $1,000
179 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 78
 • Apartment
Details

Nice Two Bedroom Masteri An Phu Apartment

 • $900/Month
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

Masteri An Phu 2BR For Lease

 • 19,000,000VND/Month
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • 64
 • Apartment
Details

Luxury An Phu Masteri Flat For Rent

 • 20,000,000VND/Month
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 69
 • Apartment
Details

Masteri An Phu Aparment 2BR

 • 18,000,000VND
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 71
 • Apartment
Details

New Apartment Masteri An Phu For Rent

 • $800/Month
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 75
 • Apartment
Details

Masteri An Phu 2 bedrooms for rent

 • $17,000,000
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 70
 • Apartment
Details

Modern Masteri An Phu Apartment 2BR for rent

 • 23,000,000VND/Month
179 Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

Masteri An Phu For Rent In District 2

 • $800
191 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 70
 • Apartment
Details

Compare listings

Compare