Masteri Thao Dien

16 Properties
Sort by:

Apartment In Masteri Thao Dien For Rent

 • $730
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • Beds: 2
 • Bath: 1
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien For Rent 2 Bedrooms Fully Furnished

 • $750
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 70000, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien Apartment For Rent

 • $600/Month
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 70000, Vietnam
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • 51
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien for rent 2 bedrooms

 • $1,000/Month
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien For Rent 2 bedrooms

 • $900/Month
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 72
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien Rental

 • 33,000,000VND/Month
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 90
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien T2 Building For Rent

 • 28,000,000VND/Month
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • 87
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien apartment for rent

 • $900
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

For Rent Masteri Thao Dien 2 Bedrooms

 • $850
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

For Rent Masteri Thao Dien 1BR

 • $700
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Bed: 1
 • Bath: 1
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien for rent

 • $1,200
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

Masteri T4 apartment for rent

 • $850
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • Beds: 2
 • Baths: 2
 • 70
 • Apartment
Details

Apartment for rent in Masteri Thao Dien

 • $800
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • Beds: 2
 • Apartment
Details

Masteri Thao Dien District 2 For Rent

 • $1,300
159 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh 700000, Vietnam
 • Beds: 3
 • Baths: 2
 • Apartment
Details

Compare listings

Compare